DJG Assemblée Générale

Fraktioun déi gréng 4, rue du St. Esprit, Luxembourg, Luxembourg

déi jonk gréng invitéieren dech häerzlechst op hier Assemblée Générale 2017 den 11ten Februar 2017 am Fraktiounslokal an der rue du St Esprit. No engem ereignisräiche Joer wëlle mer weider an d'Zukunft blécken, politesch souwéi strukturell nei Dimensiounen erreechen. Op eiser A.G wärte mer ons Prioritéiten fir 2017 an d'Gemengewahlen fixéieren. Natierlech wiele mir och […]