Member

Pressekommuniqué: Déi jonk um Wee eraus aus der Pandemie net vergiessen

déi jonk gréng saluent les nouveaux assouplissements que le gouvernement a décidé dans le cadre du déconfinement. Nous sommes heureux qu’avec ces ouvertures et la fin du couvre-feu les restrictions à nos libertés fondamentales...

mehr lesen

Sorgfaltspflicht made in Luxembourg

Wat hunn e Smartphone, de neie Pullover oder déi muergentlech Tass Kaffi gemeinsam? De Fabricio, d‘Tanja an d‘Jessie ginn an hirem Lieserbréif der Fro...

mehr lesen

Mental health matters!

Die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben zu einer gesellschaftlichen Debatte über den Stellenwert der mentalen Gesundheit geführt. Dazu wollen wir als déi jonk...

mehr lesen

Communiqué Generalversammlung 2021: neie Comité, nei Erausfuerderungen

Hier, déi jonk gréng ont tenu leur assemblée générale annuelle et ont élu un nouveau comité exécutif. Joël Back (25) a été réélu porte-parole...

mehr lesen