Member

Pressecommuniqué: Gemeinsame Stellungnahme von djg, JDL und JSL zur angekündigten Reform der Drogenpolitik

Die politischen Jugendorganisationen déi jonk gréng, Jonk Demokraten und Jonk Sozialisten stellen fest, dass mit der am Freitag (22.10.2021) angekündigten Reform der luxemburgischen Drogenpolitik ein Schritt in die richtige Richtung gegangen wird, sowohl im...

mehr lesen

Dossier de presse Logementskris: D’Regierung muss endlech (ëm)steieren!

Dëse Freideg, 10. September 2021, hunn déi jonk gréng op eng Pressekonferenz invitéiert ënnert dem Titel „Logementskris: D’Regierung muss endlech (ëm)steieren!“. Mir hunn e...

mehr lesen

Progressive Wohnungspolitik statt Laissez-faire

D’Wunnengskris ass eng vun de gréissten Erausfuerderunge vun eiser Zäit. Jonk Leit si besonnesch vun hir betraff. D’Catherine, d’Jessie, de Fabricio an de Joël...

mehr lesen

Pressekommuniqué: Déi jonk um Wee eraus aus der Pandemie net vergiessen

déi jonk gréng saluent les nouveaux assouplissements que le gouvernement a décidé dans le cadre du déconfinement. Nous sommes heureux qu’avec ces ouvertures et...

mehr lesen